top of page

EUROSWIM

CENTRIFUGAL PUMP

MULTISTAGE CENTRIFUGAL AND SELF-PRIMING PUMP

BOOSTER SET

SWIMMING POOL PUMP

DESCRIPTION

ปั๊มสระว่ายน้ำประสิทธิภาพสูงชนิด Self priming พร้อมกับถังกรองขนาดใหญ่ในตัวประกอบกับมอเตอร์ที่มีการป้องกันนํ้าเป็นอย่างดี ออกแบบมาสําหรับระบบการกรองนํ้าหมุนเวียน สระว่ายนํ้าทัวไป สระว่ายนํ้าในบ้านพักอาศัย สามารถใช้งานได้กับของเหลวที่มีสารเคมีเจือปน เช่นใน บ่อเลียงปลา การเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรม

- ทํางานเงียบและไว้วางใจได้

- ซีลแบบแมคคานิคอล ทําจากคาร์บอน/อะลูมนา/NBR/AISI316

- ตัวเรือนผลิตจากไฟเบอร์กลาส และเทคโนโพลีเมอร์

- ข้อต่อต่างๆเสริมความแข็งแรงด้วยสเตนเลส AISI316

- ตัวกรองหลักแบบผีเสื้อ และท่อนํ้าทิ้งแบบเปิดปิดได้ด้วยมือ

- มอเตอร์ออกแบบมาพร้อมใช้กับปั้มชนิด 2 Pole โดยมีกำลังตั้งแต่ 0.5HP ถึง 3HP มีทั้งแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส

- เรือนมอเตอร์ทำจากอลูมิเนียมหล่อด้วยกระบวนการอิเลคโตรโพเรสิค

400X400_EUROSWIM.jpg

- ª‹Ç§¡Ò÷ӧҹ : 42 ź.Á./ªÁ. ส่งÊÙ§ÊØ´ (head) 22 àÁตÃ
- ÍسËÀÙÁԢͧàËÅÇ : ÊÙ§¶Ö§ 60°C
- ¤Ø³ÅѡɳТͧàËÅÇ : ¹้ÓÊÐÍÒ´ËÃ×Í ¹้Ó·Õ่ÁÕʋǹ¼ÊÁ¢Í§ ¤ÅÍÃÕ¹/âºÃÁÕ¹
áÅÐPHMB ÊÙ§ ËÃ×͹้Ó·Õ่¼‹Ò¹¡Ãкǹ¡Òà ¤ÅÍÃÕ¹ ÍÔàŤâตÃäลติ¤
- áç´Ñ¹ÊÙ§ÊØ´¢³Ðãª้§Ò¹ : 2.5 ºÒÏ
- ÍسËÀÙÁÔ¡ÒÃãª้§Ò¹ : 50 C
- ÁÒตðҹÁÍàตÍÏ : EN 60335-2-41, 2 poles ¾Ã้ÍÁÅÙ¡»„¹ª¹Ô´¾ÔàÈɡѹ¹้Ó
- ÃдѺàÊÕ§ : 53 - 64 dB(A)

DOWNLOAD

bottom of page